قوانین کیفری بخش آیین دادرسی کیفری

در این بخش می توانید قوانین کیفری بخش آیین دادرسی کیفری را به صورت تفکیک شده مشاهده نمایید.

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید به‌‌طور مستدل در پرونده...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 19

فصل پنجم – رأی غیابی و واخواهی

فصل پنجم – رأی غیابی و واخواهی ماده ۴۰۶- در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 19

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان -مبحث اول – تشکیلات

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان مبحث اول – تشکیلات ماده ۴۰۸- رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و دادگاه اطفالرا نیز برعهده...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 22

فصل هفتم – احاله

فصل هفتم – احاله ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 12

بخش چهارم – اعتراض به آراء -فصل اول – کلیات

بخش چهارم – اعتراض به آراء فصل اول – کلیات ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 25

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۴۴۸- پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 24

فصل سوم – کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور

فصل سوم – کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ماده ۴۶۲- دیوان‌عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‏خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 8

بخش پنجم – اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی -فصل اول – کلیات

بخش پنجم – اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی فصل اول – کلیات ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 10

فصل دوم – اجرای مجازات حبس

فصل دوم – اجرای مجازات حبس ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 14

فصل سوم – اجرای محکومیت‌های مالی

فصل سوم – اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 29

فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری

فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 12

بخش ششم – هزینه دادرسی

بخش ششم – هزینه دادرسی ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 7

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح-فصل اول : کلیات

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح فصل اول ـ کلیات ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 17

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی ماده ۵۷۸ ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ‌ ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 11

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی-مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان ماده ۶۰۲ ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 25

مبحث دوم ـ کارشناسی

مبحث دوم ـ کارشناسی ماده ۶۱۴ ـ در مواردی‌ که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می‌نماید....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 10

مبحث سوم ـ احضار

مبحث سوم ـ احضار ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 10

مبحث پنجم ـ مرور زمان

مبحث پنجم ـ مرور زمان ماده ۶۲۰ ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می ‌ شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 15

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی ماده ۶۲۵ ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 7

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی ماده ۶۲۷ ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 22

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 21

فصل هشتم ـ اجرای احکام

فصل هشتم ـ اجرای احکام ماده ۶۳۹ ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها،...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 14

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 9

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ماده ۶۴۹ ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 30

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای-مواد664 الی 687

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 64

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی-مواد688 الی 699

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 110
 • قوه قضاییه