بخش سوم – دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی - فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

بخش سوم – دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ماده ۲۹۴- دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 6

مبحث سوم – صدور رأی

مبحث سوم – صدور رأی ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 33
  • قوه قضاییه