بخش سوم – دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی - فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

بخش سوم – دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ماده ۲۹۴- دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 73

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه‌های کیفری - مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه‌های کیفری مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی ماده ۳۳۵- دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند: الف – کیفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ –...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 54

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 113

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید به‌‌طور مستدل در پرونده...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 118

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی ماده ۶۲۷ ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 51
 • قوه قضاییه