باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی-فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی ماده ۱۸۳ عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. فصل اول - در اقسام عقود و معاملات ماده ۱۸۴...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 11

تفاوتهای بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

تفاوتهای بین انفساخ , تفاسخ , فسخ انفساخ:  انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی...
  • قوه قضاییه