فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۴۴۸- پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 91

فصل دوم – اجرای مجازات حبس

فصل دوم – اجرای مجازات حبس ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 46

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 27

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی ماده ۵۷۸ ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ‌ ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 30
  • قوه قضاییه