فصل سوم – اجرای محکومیت‌های مالی

فصل سوم – اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 154

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث ماده ۸۷۵ شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 33

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی ماده ۵۱۶ – هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 19
  • قوه قضاییه