فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

فصل هشتم - دیه جنایت بر میت ماده 722- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 29

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 44

فصل هشتم ـ اجرای احکام

فصل هشتم ـ اجرای احکام ماده ۶۳۹ ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها،...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 32

فصل هشتم -در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر- مواد 1102 الی1119

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۲ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 183
  • قوه قضاییه