فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ماده 671- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 124

فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری

فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 83

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 39

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی-مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان ماده ۶۰۲ ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 63
  • قوه قضاییه