فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله ماده ۱۹۰ برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت طرفین‌ ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله‌...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 17

فصل سوم - در اثر معاملات

فصل سوم - در اثر معاملات مبحث اول - در قواعد عمومی ماده ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 15

فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی ماده ۲۴۷ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 16
  • قوه قضاییه