مجازات افشای اسرار خصوصی از قبیل اسکرین شات از عکس ویا متن چتها

مجازات افشای اسرار خصوصی از قبیل اسکرین شات از عکس ویا متن چتها قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745  ،افشای اسرار خصوصی دیگران مانند صوت، نامه ها ، عکس ها ،نوشته ها و فیلم های خصوصی ( به نوعی حتی...

وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری

وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری :  دیوان عدالت اداری در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات...

کتاب اول ـ کلیات - بخش اول ـ مواد عمومی - فصل اول ـ تعاریف

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 39

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 27

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 33

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی ماده 56- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 41

بخش سوم ـ جرائم

بخش سوم ـ جرائم فصل اول ـ شروع به جرم ماده 122- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به  واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود: الف- در جرائمی که...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 19

قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده ۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 26

فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی ماده ۲۴۷ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 16

کتاب چهارم- دیات - بخش اول - مواد عمومی

کتاب چهارم- دیات بخش اول - مواد عمومی فصل اول - تعریف دیه و موارد آن ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 37

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 19
 • قوه قضاییه