دلایل طلاق زن

دلایل طلاق زن

12 شرطى كه زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تقاضاى طلاق نمايد و در عقدنامه قید گردیده به شرح ذیل می باشد :

1- چنانچ شوهر حداقل به مدت 6 ماه از دادن نفقه و انجام ساير حقوق واجب زن که بر عهده مرد می باشد خودداری کند ،زن مي‌تواند از دادگاه ضمن ارائه دادخواست طلاق ،تقاضاي صدور حکم طلاق كند

2- دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه به زن اجازه طلاق مي‌دهد و تشخیص آن بر اساس نوع رفتار و اقدامات زوج ،با دادگاه می باشد، بدرفتاري زوج است به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند.

3- سومين شرطي كه با وجود آن زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند، بيماري خطرناك غير قابل درمان مرد است در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد.

4-  ديوانه بودن مرد در زماني كه امكان فسخ وجود ندارد.(فسخ شرایط خاص خودش را دارد که چنانچه در آن زمان مرد دیوانه باشد فسخ عقد ازدواج اتفاق می افتد )

5-  اشتغال مرد به كاري است كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

6- محكوميت شوهر به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن را مي‌دهد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس و کیان زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند یا فرزندان شود.

8-   یکی دیگر از مواردي كه دادگاه، تقاضاي زن را براي طلاق مي‌پذيرد و در عقدنامه نيز ذكر شده، محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقيعت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. 

9-چنانچه زوج به مدت شش ماه زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر دادخواست طلاق خود را ثبت كند.

10-  بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگي مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر است كه در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند، البته به شرطی که زوجین از این مطلب اطلاعی نداشته باشند ، چرا که چنانچه زوجه از این عیب مرد مطلع بوده و با علم و اگاهی نسبت به آن اقدام به عقد ازدواج نموده باشد می تواند روند پرونده و دادخواست طلاق زوجه را سخت نماید.

11- چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند.

12- آخرين شرط ضمن عقد ازدواج که مرد در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طلاق را به همسرش مي‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه در صورت وقوع اين مورد، زن حق طلاق را از مرد مي‌گيرد
در تمامی موارد ذکر شده زن می تواند با تقدیم دادخواست طلاق خود به دادگاه و اثبات موارد فوق از دادگاه تقاضا نماید که دادگاه او را مطلقه نماید

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه