چگونه می‌توان جلوی چک را مسدود کرد

چگونه می‌توان جلوی چک را مسدود كرد؟

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی می تواند با حضور در بانک مربوطه و با تصریح به اینکه چک مورد نظر مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد ، بانک نیز پس از احراز هویت دستور دهنده ، از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک ، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم دارنده چک می‌نماید.
و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده ، اثبات گردد ، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت چک را داده شکایت کند، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷  قانون چک به پرداخت کلیه خسارات وارد شده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه