قواعد پارک‌کردن خودرو در کوچه‌ و خیابان ها

قواعد پارک‌کردن خودرو در کوچه‌ و خیابان ها
مطابق  ماده ۲۴ قانون مدنی :هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که‌ آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید لذا فضای کوچه های غیر بن بست و مسدود ، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد و با رعایت سایر قوانین مربوطه و مشروط به اینکه ، به حقوق سایر افراد و ساکنین کوچه ها تعرضی نشود ، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود ، یعنی تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام شده، توقف نکرده باشید، پارک در کوچه و خیابان حق شماست، لیکن مطابق مواد 93 الی 108قانون مدنی ساکنین این کوچه ها حق ورود به منزل خود از محل درب پارکینگ برای خودرو و یا درب ورودی ساختمان برای خود را دارند که به آن حق ارتفاق می گویند.
لذا جلوی درب پارکینگ و درب ورودی منازل ، حق پارک خودرو و یا ایجاد سد معبر که مانع رفت و آمد یا تردد ساکنین شود را نداریم.
از طرفی ، اگر شخصی پیاده رو و یا جلوی منزل خود را سنگ فرش و ... نماید و یا اقدام به کاشت گل و درخت و ... نماید برای ایشان نیز حق اولیت در پارک خودرو در کوچه و جلوی منزل با استناد به این مطلب که جلوی منزل شخصی بنده و ... می باشد ، ایجاد نخواهد شد و به طور کلی در خصوص جای پارک خودرو در مکانهای مجاز، هر کسی که زودتر برسد جای پارک خودرو به ایشان تعلق دارد
در صورتی که با پارک خودرو جلوی درب منزل خود مواجه شدید ضمن تماس با پلیس 110 از ایشان رفع این مشکل و سد معبر را بخواهید ، که پلیس ضمن تماس با مالک وسیله نقلیه ، انتقال فوری وسیله نقلیه را از ایشان می خواهند.
چه خوب که برای حقوق سایر افراد به مانند حقوق و و قت خود ارزش قایل باشیم و مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکنیم

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه