مجازات افشای اسرار خصوصی از قبیل اسکرین شات از عکس ویا متن چتها

مجازات افشای اسرار خصوصی از قبیل اسکرین شات از عکس ویا متن چتها
قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745  ،افشای اسرار خصوصی دیگران مانند صوت، نامه ها ، عکس ها ،نوشته ها و فیلم های خصوصی ( به نوعی حتی احکام دادگاه ها و نسخه های پزشکی و اسناد مالی افراد )، بدون اجازه آنها به وسیله سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی را جرم دانسته. و مجازات در نظر گرفته شده برای آن، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات می باشد.
و همچنین بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری ، نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد
بنابراین اگر کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، ارتکاب جرم" تهدید" به عنوان یک جرم مستقل از سوی او قطعی و مطابق ماده 669 قابل شکایت و پیگیری می باشد


ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه