قرارهای‌قابل‌اعتراض‌از‌سوی‌شاکی

قرارهای‌قابل‌اعتراض‌از‌سوی‌شاکی ۱. قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۱ ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور . (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰ ق.آ.د.ک)...

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه ‌ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. ‌ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 58

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 28

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 33

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 58

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 50
 • قوه قضاییه