‌باب پنجم - در امور راجع به ترکه

‌باب پنجم - در امور راجع به ترکه ‌فصل اول - در صلاحیت ‌ماده 162 - امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌و اداره...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 35

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 49

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 34

مبحث پنجم ـ مرور زمان

مبحث پنجم ـ مرور زمان ماده ۶۲۰ ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می ‌ شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 27

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی ماده ۶۲۵ ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 11

چگونه می‌توان جلوی چک را مسدود کرد

چگونه می‌توان جلوی چک را مسدود كرد؟ صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی می تواند با حضور در بانک مربوطه و با تصریح به اینکه چک مورد نظر مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا...

کتاب سوم - در مقررات مختلفه

کتاب سوم - در مقررات مختلفه ماده ۹۵۰ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 38
 • قوه قضاییه