فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث ماده ۸۷۵ شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 22

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 33

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 16

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح-فصل اول : کلیات

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح فصل اول ـ کلیات ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 25

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی ماده ۵۷۸ ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ‌ ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 21

‌فصل چهارم - عزل قیم

‌فصل چهارم - عزل قیم ‌ماده 96 - محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 47

‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر -فصل اول - در صلاحیت دادگاه

‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر ‌فصل اول - در صلاحیت دادگاه ‌ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 15
 • قوه قضاییه