فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث ماده ۸۷۵ شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 43

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 56

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 34

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح-فصل اول : کلیات

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح فصل اول ـ کلیات ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 42

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی ماده ۵۷۸ ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ‌ ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 38

‌فصل چهارم - عزل قیم

‌فصل چهارم - عزل قیم ‌ماده 96 - محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 99

‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر -فصل اول - در صلاحیت دادگاه

‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر ‌فصل اول - در صلاحیت دادگاه ‌ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 38

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث-مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی ماده ۹۰۶ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 46

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی ماده ۵۱۶ – هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 22

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 78
 • قوه قضاییه