قوانین کیفری بخش آیین دادرسی کیفری

در این بخش می توانید قوانین کیفری بخش آیین دادرسی کیفری را به صورت تفکیک شده مشاهده نمایید.

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح فصل اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کلیات ماده ۵۷۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 988

بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادرسی الکترونیکی

بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادرسی الکترونیکی ماده ۶۴۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌ مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌ نامه‌های لازم برای توسعه و...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 255

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای-مواد664 الی 687

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 455

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی-مواد688 الی 699

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 452
  • قوه قضاییه