فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 280

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 427

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 628

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح فصل اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کلیات ماده ۵۷۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 988

بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادرسی الکترونیکی

بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادرسی الکترونیکی ماده ۶۴۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌ مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌ نامه‌های لازم برای توسعه و...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 255

اقاله

اقاله بررسی اقاله به‌عنوان یکی از طرق سقوط دعوا اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن...
 • قوه قضاییه