تهاتر چیست و چگونگی انجام آن

تهاتر  : وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود.  تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند،حاصل می گردد، بنابراین...

شاهد و ادای شهادت در قوانین ایران

شاهد و ادای شهادت در قوانین ایراندر قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح کنند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای...

آیا نصب دوربین مدار بسته جرم است ؟

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است?این سوالی است که بسیاری از مشتریان دوربین مداربسته مطرح می کنند. در این مطلب بیشتر در رابطه با منع قانونی نصب دوربین مداربسته صحبت خواهیم کرد. نصب دوربین مداربسته به...
  • قوه قضاییه