تاثیر تغییر جنسیت در ولایت بر فرزندان

سلام. خسته نباشید استاد. پدري اقدام به تغيير جنسيت نموده است، آيا ولايت او بر فرزندان صغيرش با عمل از بين مي‌رود؟  در باب ازدواج بکر رشيده آيا اذن او لازم است يا خير؟ بله.  در فرض سؤال ولايت پدر ساقط...

تنظیم سرقفلی به نام ورثه

ﻣﻐﺎﺯﻩ‌ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﭘﺪﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯾﻢ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺁﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺁﯾﺎ...
  • 0
  • 302

شکایت از دادستان | شکایت از قاضی ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌

ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﺍﻡ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﺁﯾﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟ ? ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﻠﻬﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ...
  • 0
  • 407

شکایت از دادستان

شکایت از دادستان: ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﺍﻡ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﺁﯾﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﻠﻬﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺩ...
  • 0
  • 495

عقد غیر نافذ چیست؟

عقد غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می‌شود که دارای اثر حقوقی نباشد، اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می‌یابد. عقد غیرنافذ، عقدی...
  • 1
  • 525
  • قوه قضاییه