نحله و اجرت المثل چیست؟

نحله و اجرت المثل چیست؟ چنانچه که مرد اقدام به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نماید و این دادخواست به سبب سوء رفتار و یا تخلف زن از وظایف همسری نباشد تبعاتی برای ایشان دارد از قبیل شرط تنصیف و یا همان...
  • قوه قضاییه