هتک حرمت منازل و املاک غیر مواد 690 الی 696

فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 264
  • قوه قضاییه